Game Phỏm - Bài số 3: Logic game & các thao tác khi chơi game Phỏm

phom
Tải về
phom
Tải về
phom
Tải về
phom
Tải về

Admin

Administrator
BQT
CÁC THAO TÁC KHI CHƠI PHỎM NÉT VIỆT

1. Bắt đầu ván đấu
a. Cài đăt ván chơi

Chỉ chủ bàn được phép cài đặt luật chơi và chỉ thay đổi được cài đặt khi đang dừng chơi. Riêng cài đặt chơi nuôi gà hay không, và đổi cược thì cần thêm điều kiện gà nuôi = 0.

b. Chia bài
Nút này xuất hiện khi số người chơi trong bàn >= 2.

Chủ bàn được bấm nút “Chia bài”.

2. Chia bài
Bắt đầu ván chơi, mỗi người được chia 9 quân. Riêng người cầm cái được chia 10 quân và được đánh đầu.
+ Người cầm cái là chủ bàn nếu là ván khởi đầu cuộc chơi
+ Không phải ván khởi thì người thắng ván trước là người cầm cái
+ Nếu người thắng ván trước rời bàn hoặc ván trước đó hoà thì chủ bàn sẽ là người cầm cái


Việc chia bài được chia bắt đầu từ người chủ bàn.

Sau khi được chia bài, người cầm cái là người đánh đầu tiên. Người này (nếu không Ù) phải Đánh đi 1 quân và lượt chuyển sang người tiếp theo bên phải

Trong ván chơi, mỗi người chơi có thể thực hiện các hành động sau (mỗi hành động đều có nút tương ứng): Ù, Đánh, Ăn/Bốc, Xếp Bài, Bắt Báo, Hạ Phỏm, Gửi Bài.

3. Xếp bài
Khi Game bắt đầu người chơi có thể xếp bài tại bất cứ thời gian nào. Có 2 cách xếp bài:

a. Xếp bài tư động
Bấm vào nút xếp bài để xếp tự động.

Xếp theo thứ tự ưu tiên (từ trái sang phải):
● Phỏm ăn -> phỏm tự nhiên
● Cạ ngang ->cạ dọc
● Phỏm -> quân lẻ
● Quân bé -> quân lớn. Bích -> Tép -> Rô -> Cơ

b. Xếp bài băng tay
Bài được xếp bằng cách kéo thả, có hiệu ứng dịch chuyển quân bài được kéo vào khe sắp đến.

4. Thao tác khi đến lượt
a. Đánh

Chọn 1 lá bài, rồi bấm vào nút “Đánh”. Sau khi đánh bài, lượt đánh sẽ kết thúc & chuyển lượt cho người chơi tiếp theo.

b. Bốc
Bấm vào nút “Bốc” ở chỗ Nọc để nhận thêm lá bài thứ 10. Có hiệu ứng quân bài bay từ nọc về bên phải cùng của bài mình, hoặc bay về giữa avatar của đối thủ.

c. Ăn
● Nút Ăn và nút Đánh để cùng 1 vị trí. Mặc định là Đánh. Chuyển thành Ăn ngay sau khi nhà trên vừa Đánh (kể cả không ăn được). Sau khi Ăn hoặc Bốc thì chuyển lại thành Đánh.

● Thực hiện Ăn bằng cách bấm vào nút Ăn, không cần chọn 2 cạ tương ứng.

● Sau khi ăn, các quân tạo thành phỏm với quân ăn vẫn để bình thường.

● Khi ăn, các quân đánh trên bàn vẫn giữ nguyên vị trí chứ không tự động chuyển.

d. Ù
Bằng cách bấm nút Ù.

5. Điều kiện kết thúc ván bài
Ván kết thúc khi xảy ra 1 trong các điều kiện sau:

a. Bấm nút

● Nếu chưa hết Thời gian ù mà có nhà bấm Ù thì kiểm tra xem có ù thật không. Không cho Ù láo trường hợp ù đầu ván.
Nếu ù thật thì bảng thông báo cho toàn bàn. Tất cả người chơi sẽ bị đóng các nút Bốc/Ăn, Đánh, Bắt Báo (nếu có).
Việc ưu tiên Ù được tính theo vòng. Chỉ 1 người được ù.

● Nếu đã hết thời gian ù:
○ Khu không cho ù láo: kiểm tra ù. Thông báo tin nhắn (“Bạn chưa ù được”) hoặc nếu ù thì kết thúc luôn.
○ Khu cho Ù láo: kết thúc luôn (thật hoặc láo).

b. Hết Nọc (chơi Tái Gửi) hoặc cả làng đã Hạ (chơi không Tái Gửi)

c. Khi 1 người chơi bị bắt báo đúng

Có thể là do bị người khác bắt Báo, hoặc do Phỏm Nét Việt tự bắt báo trong Vòng Hạ ngay khi đến lượt người này Hạ.

d. Ăn cây thứ 3 mà chưa có phỏm nào của làng đã hạ dưới chiếu
Ăn cây thứ 3 mà chưa có ai hạ, hoặc những người qua vòng hạ đều cháy thì Phỏm Nét Việt tự bắt Báo luôn ngay khi ăn cây thứ 3.
● Nếu bị Báo => bắt Báo luôn
● Nếu không => cho Ù luôn (không cần bấm nút Ù). Nếu ù tròn thì cũng cho ù tròn luôn.

e. Ăn cây thứ 3 mà đã có phỏm của làng hạ dưới chiếu.

f. Ăn (ăn đúng) khi chỉ còn 2 cây trên tay (khi được tái) thì cho ù ngay.

g. Khi đánh đi (hoặc hạ/gửi) quân cuối cùng (không còn quân nào nữa) thì cũng tự Ù luôn (không cần Bấm nút Ù).

Khi người chơi hạ & gửi chỉ còn 1 quân thì chưa tự động cho ù ngay (phải đánh nốt quân còn lại mới tự động Ù, hoặc phải bấm vào nút Ù). Nếu họ gửi được nốt quân còn lại ấy thì sẽ thành ù tròn.

6. Bắt Báo

  • Phỏm Nét Việt tự bắt báo trong Vòng Hạ ngay khi đến lượt mỗi người Hạ
Chú ý: Nếu sau khi Ăn/Bốc ở vòng hạ, người chơi không bị Báo, nhưng sau đó lại hạ hoặc gửi nhầm khiến bị Báo thì vẫn chờ đến khi Đánh, hết giờ hoặc rời bàn mới bắt Báo.
  • Người bị bắt báo sẽ mất cho mỗi nhà 5 cược.

8. Hạ bài, Gửi bài
Khi tới vòng hạ bài, người đến lượt đã ăn hoặc bốc (có tổng = 10 lá) thì sẽ kiểm tra xem bị báo hay không.

Báo => kết thúc ván như ở phần trên.

Không Báo => được hạ bài.

Các phỏm ăn sẽ luôn được hạ hết: Khi hết time hoặc rời bàn, Nét Việt sẽ tự hạ theo cách: Ưu tiên theo điểm rồi đến theo dọc (không cần tính theo số quân). Khi đó, Phỏm Nét Việt sẽ không tự hạ các phỏm còn lại và không tự Gửi (nếu chơi Tái Gửi), và sẽ tự đánh random 1 trong số những cây bài còn lại trên tay.

Có 2 cách để người chơi thực hiện hạ bài:

a. Gửi tự động
Khi ấn gửi tự động, các quân bài có thể gửi được sẽ tự động gửi vào phỏm của người chơi khác trong trường hợp được gửi.

b. Gửi thủ công
Có hai cách

● Kéo thả

Kéo 1 lá bài vào phỏm muốn gửi rồi nhả chuột ra. Ví dụ: Kéo lá 6 cơ tới vị trí phỏm 789 rồi nhả tay ra, 6 cơ sẽ được gửi vào đó.

● Bấm nút Gửi

Tại vị trí mỗi phỏm trên bàn có 1 nút Gửi. Người chơi phải rút các quân lên rồi bấm vào các nút Gửi đến thực hiện gửi. Khi bấm nút Gửi, tất cả các quân đã được rút mà có thể gửi vào phỏm đó được gửi.

c. Chú ý thêm khi Gửi bài
● Chỉ được gửi khi đã hạ ít nhất 1 phỏm, và không nhất thiết phải hạ phỏm ăn trước khi gửi.

● Cho phép gửi quân trong phỏm ăn. Khi đó, nếu không xoay để hạ được phỏm ăn thì nhà này bị báo.

● Ngay sau khi Đánh là qua lượt, không hạ, gửi được nữa. Nếu được tái thì vẫn được hạ và gửi thêm (thậm chí có 2 phỏm nhưng ban đầu chỉ hạ 1 phỏm, rồi sau được tái vẫn được hạ tiếp phỏm kia).

● VD có 3456. Có thể hạ 345 rồi ngay sau đó lại gửi 6 vào chính phỏm mình vừa hạ

9. Gà
a. Ăn gà

Được phép ăn gà khi Ù, trừ Ù Khan.

b. Góp gà
● Đầu ván bất kỳ mỗi người vào gà 1 cược.

● Khi ăn không phải cây chốt: Cây thứ 1 vào gà 1 cược, cây thứ 2 vào gà 2 cược.

● Bắt báo sai: Người bắt báo sai -1 cược, gà +1 cược.

c. Chú ý
● Cây chốt không vào gà mà cộng cho người ăn chốt mỗi cây 4 cược.

● Cây thứ 3 không vào gà và không mất tiền nếu không phải cây chốt.

● Người bị cháy (móm) bị mất 4 cược cho người nhất.

10. Tính năng chuyển bài khi ăn

Đây là tính năng của bàn chơi. Chủ bàn có thể chọn hoặc không chọn tính năng này trên phần cài đặt. Ở khu Bình Dân & Trung Lưu thì mặc định là tự chuyển. Ở khu Thượng Lưu mặc định sẽ là không tự chuyển bài.
 
Last edited:
Top