Luật chơi game Mậu Binh

phom
Tải về
phom
Tải về
phom
Tải về
phom
Tải về

Admin

Administrator
BQT
Game Mậu Binh sử dụng bộ bài chuẩn 52 lá. Mỗi người sẽ được chia 13 lá bài, xếp thành 3 chi. Chi đầu và chi 2 gồm 5 lá bài, chi cuối gồm 3 lá bài. Người chơi phải sắp xếp sao cho chi trước mạnh hơn chi sau. Các chi có liên kết theo quy định. Sau khi hoàn thành, bài sẽ được so sánh theo từng chi. Người chơi thắng được nhiều chi nhất sẽ thắng cuộc.

48

Các lá bài
Một lá bài gồm hai phần, số và chất: lá 8♣ có số là 8 và chất là ♣ (tép).
Giá trị quân bài chỉ phụ thuộc vào số. Xếp hạng độ mạnh như sau:
A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > 8 > 7 >...> 3 > 2.

Liên kết

Các lá bài của người chơi có liên kết được quy định như sau. Độ mạnh tăng dần từ trên xuống dưới.
Mậu thầu: Không có liên kết các lá bài.
VD: A♠ Q♣ 10♥ 9♦ 8♥
Đôi: 7♦, 7♣, 10♠, Q♣, A♠
Thú :2 đôi (chi cuối không có). VD: J♦ J♣ 9♠ 9♥ K♣
Sám ( 3 lá cùng số): K♥ K♦ K♣, A♣, 2♠
Sảnh: 5 lá có số liên tiếp nhau (chi cuối không có). Liên kết A, 2, 3, 4, 5 cũng gọi là sảnh nhưng là sảnh thấp nhất.
VD sảnh:J♥ 10♦ 9♣ 8♠ 7♦
Thùng: 5 lá cùng chất (chi cuối không có). VD: 7♦ Q♦ 10♦ K♦ A♦
Cù Lũ: 1 Sám & 1 Đôi (chi cuối không có). VD: Q♥ Q♦ Q♠ 9♣ 9♠
Tứ Quý: 4 lá cùng số (chi cuối không có). VD: Q♥ Q♦ Q♣ Q♠, K♠
Thùng phá Sảnh: Dây đồng chất (chi cuối không có). VD: Q♥ J♥ 10♥ 9♥ 8♥
Thùng phá Sảnh lớn: Dây đồng chất có A ( chi cuối không có). VD: A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠

Cách chơi
- Bắt đầu ván chơi, mỗi người được chia 13 lá, xếp thành 3 chi. Người chơi có 45s để sắp xếp bài của mình sao cho liên kết của chi trước mạnh hơn chi sau.
- Người chơi có thể chọn gợi ý để máy tự sắp bài.
- Sau khi hết thời gian hoặc xếp xong bài thì bắt đầu đọ bài. Lần lượt từng người chơi sẽ so từng chi với nhau. Mỗi lần so sánh kéo dài 5s gồm hiển thị bộ bài, tên bộ bài, số lần thắng được cập nhật.
- Nếu Người chơi có bài Mậu Binh thắng trắng thì sẽ thắng luôn mà không cần so bài.
- Nếu độ mạnh bằng nhau thì cùng chia gà.

Các trường hợp Mậu Binh thắng trắng
Độ mạnh giảm dần như sau:


45


Các trường hợp mậu binh thường

46

♣Luật tính Át (Xì)
  • Không có nhà nào bị binh lủng hoặc tới trắng: Bài sẽ được cộng thêm chi khi trong bài có lá Át và bị trừ mất một số chi khi không có lá Át theo luật sau:
Số người chơi trong bàn: N
Tổng số quân Át hiện có trong bàn: X
Số quân Át người chơi có: Y
=> Số chi Át của người chơi = N.Y – X
Ví dụ: Bàn chơi có 4 người A, B, C, D. A có 3 Át, B và C không có Át, D có 1 Át.
Số chi Át của từng người được tính như sau:
Người chơi A: 4 x 3 – 4 = 8
Người chơi B: 4 x 0 – 4 = –4
Người chơi C: 4 x 0 – 4 = –4
Người chơi D: 4 x 1 –4 = 0

  • Các nhà sẽ được tính Át đối với bàn có người bị binh lủng/ tới trắng theo công thức:
Số người chơi trong bàn: N
Số người bị binh lủng /tới trắng n
Tổng số quân Át hiện có trong bàn: X
Tổng số quân Át có trong bài của người bị binh lủng / tới trắng: x
Số quân Át người chơi có: Y
=> Số chi Át của người chơi = (N-n).Y – (X-x)

♣Luật tính đè hàng:

  • Hàng đè hàng được nhân đôi tại chi ăn được.
  • Các bộ hàng có Át tính như sau:

47

Tính tiền
- Người thắng:
Người thắng 1 chi sẽ được nhận 1 cược từ người thua.
- Người thua: Sẽ phải trả số chi bị thua tương đương với số cược cho người thắng.
- Sập 3 chi: Là người bị thua cả 3 chi, sẽ phải đền gấp 3 lần mỗi chi tức 9 chi cho người thắng.

+ 1 người bị sập hầm thì thua gấp đôi (6 chi) –> Thắng 6 chi
+ 2 người bị sập hầm thì mỗi người thua gấp 3 (9 chi) –> Thắng 9×2 =18 chi.
+ 3 người bị sập hầm thì mỗi người thua gấp 4 (12 chi) –> Thắng 12 x 3 = 36 chi.
 
Last edited:
Top